Nambu Shuzo

Hokuriku Region, Fukui Prefecture

Established: 1733

Maker of Hanagaki Junmai Sake